Skötsel

LUFTNING, DRESSNING OCH HJÄLPSÅDD

skötsel av fotbollsplan

Luftning, dressning och hjälpsådd

Naturgräset utsätts för en allt hårdare konkurrenssituation, många kommuner väljer okritiskt att för mångmiljonbelopp bygga om gräsplaner till konstgräs. Ett av skälen man anger för att göra detta är att förlänga spelsäsongen, man glömmer dock ofta att anledningen till undermåliga, blöta ospelbara naturgräsplaner är att dessa inte tilldelas resurser för att skötas på ett korrekt sätt.

Att anlita en entreprenör som utför specialarbetena på kommunens idrottsplaner är kostnadseffektivt och ett sätt att minska investeringsbehovet i framför allt dyra maskiner med låg nyttjandegrad. Vi ser hur alternativen till egen regi växer i omfattning och erbjuder lösningar i form av såväl enskilda tjänster som totallösningar. Tillsammans utgör de ett överlägset alternativ för krävande tjänster riktade mot alla slags gröna sportytor.

Projektering, anläggning och skötsel av alla slags gröna sportytor kräver specialistkunskaper. Det kräver i sin tur att kommunen eller idrottsföreningen kan rekrytera och behålla rätt utbildad personal. Detta är oftare lättare för en leverantör, som har möjlighet att uppnå skalfördelar med sin övriga verksamhet. Vidare kräver idrottsplansskötsel kapitalbindning i form av en maskinpark som inte sällan har låg nyttjandegrad. Det kan undvikas om maskinerna istället ägs och underhålls av en leverantör. En åldrande maskinpark medför också minskade möjligheter till miljömässig utveckling och effektivisering av driften.

För att en naturgräsplan ska kunna behålla och bevara sina utmärkta spelegenskaper bör den luftas, dressas och hjälpsås regelbundet.
Ett otillräckligt, eller till och med felaktigt underhåll kan avsevärt förkorta livslängden. Användarna uppskattar de bättre förutsättningarna för teknisk fotboll och den minskade risken för skador som väl sköta naturgräsplaner
medger.

dränering

Dränering

I princip alla idrottsplaner har erfarenhet av någon form av dräneringsproblem. Dålig dränering påverkar spelet, utseendet, ekonomin och ryktet. För inte så länge sedan behövde en etablerad gräsyta stängas i flera månader för dräneringsarbete och skador kunde kvarstå i upp till ett år eller mer. På grund av detta fanns ett naturligt motstånd mot att genomföra sådana åtgärder. Men nu är det tack vare ny teknik möjligt att dränera idag och spela i morgon.

Shelton Gravel Band Drainer har revolutionerat sättet man slitsdränerar sportfält på. Tidigare fick man stänga anläggningen för spel och matcher under flera veckor, nu blir gräsytan spelbar på nolltid. Den högeffektiva dräneringen sker med 25 mm slitsar och ända ner till 35 cm djup. Dränering med den innovativa Gravel band tekniken görs genom att skära tätt åtskilda smala kanaler i spelytan med en plogjärnsskiva och sedan injicera grus i kanalerna. Ett presshjul pressar sedan ihop gräset igen. Eftersom ingen mark avlägsnas under processen är ytstörningen minimal och spel kan återupptas nästan omedelbart.

Denna typ av dränering är idealisk för att installera ett sekundärt  dräneringssystem på sportfält och etablerade golfytor med minimal störning av spelytan. Perfekt på problemområden i parker, idrottsplaner, golfbanor och allmänna gräsytor.

Kontakta oss! Vi svarar gärna på dina frågor

Behöver du hjälp med ett projekt? Tveka inte att kontakta oss.